For english click here

Bouwtechnische keuringen:

  • Conditiemeting woning/gebouw volgens NEN 2767

  • Onderzoek naar onder andere constructieve problemen, daklekkage, houtrot, vochtproblemen, houtworm, asbest, etc.

  • Bouwkundig rapport opstellen

  • Bouwkundig advies

  • Meeloop keuringen
  • NHG-rapportage
  • Opleveringskeuring nieuwbouw

Wij voeren bouwkundige keuringen uit voor bedrijven én particulieren.

DANO VastgoedBeheer staat bekend om zijn grote bouwtechnische deskundigeheid, hoge kwaliteit rapporages en uitstekende service. Hierdoor zijn we geen prijsvechter maar werken wij tegen marktconforme prijzen. Dit garandeert u van de beste service en hoogste deskundigheid voor uw investeringen.

Let op! Houdt er rekening mee dat bouwkundige onderzoeken bij ons gemiddeld 1,5 tot 2 uur duren aangezien we de tijd en moeite nemen om u goed te helpen. 

Meeloopkeuring
vanaf € 189,- incl. BTW*

Samen met de bouwkundig specialist loop u door de woning. Hij voorziet u tijdens en na de keuring van mondelinge informatie omtrent de betreffende geconstateerde gebreken. U krijgt een globale kostenindicatie voor de herstelwerkzaamheden en overige onderhoudsmaatregelen. Het staat u vrij zelf de informatie te noteren en te fotograferen.

NHG-Pluskeuring
vanaf € 439,- incl. BTW*

Cruciaal om een sterker (her-)onderhandelings positie te hebben van de koopprijs.
Aanvullend op de Meeloopkeuring schrijft de bouwkundig specialist een overzichtelijk, rapportage. In de rapportage staat alle belangrijke informatie die nodig is om een goede kostenoverweging te maken van de woning.
Deze kosten zijn gebaseerd op up-to-date algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materieel door professionele bedrijven.
Van deze keuring ontvangt u een uitgebreid rapport incl. de NHG bijlage en alle genomen foto's.

VOORBEELD RAPPORTAGE

Opleveringskeuring nieuwbouw
vanaf €269,- incl. BTW*

Samen met de  inspecteur en de opleveraar gaan we de gehele woning doorlopen. Hierbij zal alles worden geïnspecteerd van buiten naar binnen van boven tot onder, ruimte voor ruimte. Voordat u tekent als nieuwe eigenaar zullen de eventuele oplever gebreken welke door de aannemer zijn gemaakt worden genoteerd in een proces verbaal van oplevering. Zo is het voor de aannemer en u duidelijk wat er nog opgelost moet worden door de aannemer. Dit maakt je sterker bij eventele oplever geschillen.

VOORBEELD RAPPORTAGE
 

Duurzaamheidsadvies
vanaf € 369- incl. BTW*

De onafhankelijke bouwkundig duurzaamheid specialist voorziet u van een totaal duurzaamheidsadvies. Deze specialistische combinatie is onmisbaar om een goed beeld te krijgen van de totale situatie.
Bij aanvang worden uw wensen met u doorgenomen. Daarna wordt er samen met u gekeken naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning.
In de rapportage staan de mogelijkheden, terugverdientijden en de kosten van de investeringen.
De intake, het overleg en de rapportage op maat worden uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-adviseur.

VOORBEELD RAPPORTAGE

Op zoek naar Hypotheekadvies of Aankoop-Makelaar?

Maak gebruik van ons netwerk!

Laat uw keuringen uitvoeren door de specialist

Overweegt u de koop van een woning, appartement of bedrijfspand? Laat een uitgebreide bouwkundige keuring uitvoeren door DANO VastgoedBeheer. Hierdoor krijgt u inzicht en zekerheid en helpt het u bij de keuze van misschien wel één van de grootste aankopen van uw leven.

De duur van de keuring is afhankelijk van de grote van het gebouw en de staat van onderhoud. Belangrijk is echter dat u na afloop van de keuring weet wat koopt en waar u nog rekening mee dient te houden.

Belang bouwtechnische keuring

Een bouwkundige keuring wordt ook wel een bouwtechnische keuring genoemd. Het wordt ten zeerste aangeraden om een bouwkundige keuring uit te voeren wanneer u van plan bent om een woning of bedrijfspand te kopen of verkopen. Ook bij nieuwbouw huizen wordt het aangeraden. Bij een bouwkundige keuring wordt de bouwkundige staat van de gehele woning van binnen en buiten bekeken en worden eventuele mankementen achteraf voorkomen. Of het nu een woning betreft die pas 10 jaar oud is of het gaat om een woning die meer dan 40 jaar oud is of een monument. Iedere bouwperiode kent specifieke risico’s.

Achteraf is lastig

In de praktijk komt het vaak voor dat kopers na aankoop mankementen en gebreken tegenkomen, met soms hoge herstelkosten, die eenvoudig hadden kunnen worden voorkomen. Achteraf is het echter buitengewoon moeilijk om alsnog schade of zaken te verhalen. Vaak wordt dit geprobeerd door gebreken als ‘verborgen gebreken’ aan te duiden, maar een gebrek aan een woning wordt juridisch niet zomaar gezien als een verborgen gebrek. Als koper heeft u wettelijk een onderzoeksplicht waarbij u vooraf onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat u zekerheid heeft over de bouwkundige staat van woning. Als verkopende partij geld een meldingsplicht waarbij u als verkoper vooraf kenbaar moet maken of er sprake is van eventuele gebreken aan de woning.

Veelgestelde vragen

Zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting?

De kosten van een bouwtechnische keuring zijn in veel gevallen ook nog eens aftrekbaar voor de belasting, waardoor de netto kosten van een bouwkundige rapportage nog eens veel lager zijn. Een investering die de kosten zeker waard zijn. Niet alleen komt u veel sterker te staan in eventuele onderhandeling, maar voorkomt een bouwkundige keuring heel veel zorgen achteraf.

Als een gebrek niet is gemeld, wordt dit dan als verborgen gebrek beschouwd?

Als verkopende partij geld een meldingsplicht waarbij u als verkoper vooraf kenbaar moet maken of er sprake is van eventuele gebreken aan de woning. Echter wanneer de koper niet op de hoogte is van het gebrek betreft het geen verborgen gebrek. In speciale gevallen is echter non-conformiteit van toepassing. Dit houdt in dat de woning niet de eigenschappen bezit die de koper ervan mocht verwachen op bais van de koopovereenkomst. De verkopende partij had hiervan wel op de hoogte kunnen zijn.

Is een ontbindende voorwaarden voor noodzakelijke werkzaamheden verplicht?

Nee, als koper ben je niet verplicht ontbindende voorwaarden op te nemen in de koopovereenkomst. Het is echter niet verstandig deze te schrappen. Mocht de noodzakelijke herstel kosten onverwacht hoog uitkomen, heb je geen mogelijkheid om kostenloos de koopovereenkomst te ontbinden. De hoogte wordt gebruikelijk op €5000,- ingezet. 

Is een bouwkundige keuring verplicht?

 Als koper heeft u wettelijk een onderzoeksplicht waarbij u vooraf onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat u zekerheid heeft over de bouwkundige staat van woning. Onze specialisten hebben kennis van zaken en weten uit ervaring waar ze moeten kijken.

*Aandachtspunten

Toeslag
Bovenvermelde prijzen gelden voor woningen met een maximale inhoud van 800m³.
Meerprijs >800 m³: € 0,30 per m³.

Toeslag Sleutels Ophalen/Retourneren
Meerprijs sleutels ophalen/retourneren buiten een straal van 10 km van het te keuren object, met een maximum van 20 km: € 31,00.

Toeslag Reiskosten
Meerprijs reisafstand vanuit kantoor te Roggel is tot 30 km inbegrepen, daarna € 0,19/km + reistijd à €80,- per uur.