Bouwkundige keuring van woningen en gebouwen

Als u een woning of vastgoed koopt, dan wilt u weten wat de bouwkundige staat is. Dat geeft meer zekerheid in de te verwachten kosten en daardoor een sterkere onderhandelingspositie. 

Detectie en onderzoek bouwkundige problemen

U heeft problemen in of om de woning met een onbekende oorzaak. Dat is vervelend. Met onze brede bouwkundige kennis plegen wij onderzoek naar de bron van het probleem en regelen indien gewenst het herstellen van de schade. 

Bouwinspectie 

Bouwinspectie is een onmisbaar onderdeel bij de controle en handhaving van de bouwregels. DANO VastgoedBeheer ondersteunen u met onze ervaring, bouwkennis en inzicht.

Bouwtoezicht

Bouwtoezicht wordt vanaf 1 juli 2022 verplig gesteld volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In eerste instantie alleen voor eenvoudige bouwwerken en vanaf 2025 geld dit voor alle bouwwerken.