Onderhoud gebouwen:

  •  Opvragen en aanleveren offertes 
  • Planning voor onderhoud opstellen
  • Onderhoud uitvoeren

Reparatie gebouwen:

  •  Inventarisatie benodigde reparaties
  • Opvragen en aanleveren offertes
  •  Planning voor reparaties opstellen
  •  Reparaties uitvoeren