MJOP of DMJOP opstellen:

  • Oriënterend gesprek
  •  Nulmeting (conditiemeting) volgens NEN 2767
  •  Advies/vaststellen onderhoudsniveau
  •  Uitwerken gegevens van het gebouw
  •  Energieadvies met kosten-baten analyse (DMJOP)
  •  Overleg met management
  •  Jaarlijks of tweejaarlijks bijsturen MJOP of DMJOP
  •  Uitvoeren MJOP of DMOP in samenspraak