Voorkom wrijving over financiële zaken

Laten we het maar gewoon benoemen. Vaak ontstaat er wrijving of zelfs ruzie door financiële kwesties of aanverwante zaken. Het uit handen geven van het financieel beheer van uw VvE voorkomt dit. Zo kunt u prettig met elkaar om blijven gaan.

MJOP of DMJOP opstellen:

  • Oriënterend gesprek
  •  Nulmeting (conditiemeting) volgens NEN 2767
  •  Advies/vaststellen onderhoudsniveau
  •  Uitwerken gegevens van het gebouw
  •  Energieadvies met kosten-baten analyse (DMJOP)
  •  Overleg met management
  •  Jaarlijks of tweejaarlijks bijsturen MJOP of DMJOP
  •  Uitvoeren MJOP of DMOP in samenspraak