Financieel beheer:

  •  Huurincasso

  • Debiteurenbeheer

  • Waarborg en bankgarantie

  • Huurverhogingen afhandelen

  • Jaarlijkse indexeringen en afrekeningen maken

  • Financiële overzichten opstellen

  • Servicekosten afrekenen

  • Reparatie- en onderhoudskosten verrekenen

  • Verzekeringen regelen

  • Subsidietraject voor DMJOP (duurzaam meerjarenonderhoudsplan) begeleiden