Asbestadvies en asbestrisico-inventarisatie gebouwen

Zit er asbest in uw woning of vastgoed? Dit is belangrijk om te weten. Niet alleen vanwege gezondheidsrisico’s, maar ook in verband met het onderhoud, de kosten én de koop of verkoop van uw pand. Wij garanderen een veilige werk- een leefomgeving. Daar kunt u op vertrouwen.

Asbestadvies en asbestrisico-inventarisatie:

 •  Asbestinventarisatie door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) asbest

 • Onderzoek naar asbest in onder andere wand- en deurbetimmering stookruimtes, daken, dakleien, dakbeschotten, brandwerende toepassingen, pakkingen, buizen, cement golfplaten, spuitasbest, stopverf en vloerzeil, etc.

 • Voorlichting over asbest

 • Asbestadvies

 • Asbestbeheersplan opstellen

 • Asbestsaneringsplan opstellen, inclusief kostenindicatie

Asbestsanering:

 • Opvragen en aanleveren offertes
 • Asbestsanering uitvoeren

Voordelen van een goed asbestbeleid:

 • U loopt geen onnodige gezondheidsrisico’s
 • Inzicht in welke gebouwen asbest bevatten. Hierdoor wordt de kans op asbestbesmettingen kleiner en blijft uw veiligheid/gezondheid gewaarborgd.
 • U krijgt een actielijst met mogelijkheden om de asbest te beheersen/verwijderen
 • De implementatie van deze actielijst in uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bespaart u kosten
 • U voldoet aan de wet- en regelgeving
 • U bent voorbereid op asbestcalamiteiten
 • U voorkomt bedrijfsschade door personeel dat niet kan doorwerken vanwege asbest
 • U voorkomt imagoschade
 • U voorkomt dervingskosten
 • U voorkomt claims door derden bij een asbestbesmetting
 • U voorkomt uitsluiting door verzekeraars