Asbestadvies en asbestrisico-inventarisatie gebouwen

Zit er asbest in uw woning of vastgoed? Dit is belangrijk om te weten. Niet alleen vanwege gezondheidsrisico’s, maar ook in verband met het onderhoud, de kosten én de koop of verkoop van uw pand. Wij garanderen een veilige werk- een leefomgeving. Daar kunt u op vertrouwen.

Asbestadvies en asbestrisico-inventarisatie:

 •  Asbestinventarisatie door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) asbest

 • Onderzoek naar asbest in onder andere wand- en deurbetimmering stookruimtes, daken, dakleien, dakbeschotten, brandwerende toepassingen, pakkingen, buizen, cement golfplaten, spuitasbest, stopverf en vloerzeil, etc.

 • Voorlichting over asbest

 • Asbestadvies

 • Asbestbeheersplan opstellen

 • Asbestsaneringsplan opstellen, inclusief kostenindicatie

DANO VastgoedBeheer staat bekend om zijn grote bouwtechnische deskundigeheid, hoge kwaliteit rapporages en uitstekende service. Hierdoor zijn we geen prijsvechter maar werken wij tegen marktconforme prijzen. Dit garandeert u van de beste service en hoogste deskundigheid voor uw investeringen.

Asbest analyse
vanaf € 40,- incl. BTW*

U wilt uw materiaal laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest zonder rapportage?

Monster appart in transparante zakje dubbel verpakt aanleveren.
(Certificaat is niet geschikt voor verwijdering / sloop of opstellen van een gecertificeerde asbestrapportage.)

Asbest Scan
vanaf € 189,- incl. BTW*

Hier worden alle visueel waarneembare asbestverdachte materialen benoemd tijdens de scan.
Als blijkt dat er asbestverdacht materiaal aanwezig is, kunt u indien gewenst een vervolgafspraak inplannen voor een asbestinventarisatie rapportage

Asbestinventarisatie
    vanaf € 355,- incl. BTW*

Dit rapport is verplicht bij een sloopmelding wanneer er meer dan 10m3 sloopafval is. Ook is dit rapport nodig als u de werkzaamheden van asbestverwijdering laat uitvoeren door een gecertificeerd asbest verwijderingsbedrijf.

PRIJS OPBOUW

Asbestsanering:

 • Opvragen en aanleveren offertes
 • Asbestsanering uitvoeren

Voordelen van een goed asbestbeleid:

 • U loopt geen onnodige gezondheidsrisico’s
 • Inzicht in welke gebouwen asbest bevatten. Hierdoor wordt de kans op asbestbesmettingen kleiner en blijft uw veiligheid/gezondheid gewaarborgd.
 • U krijgt een actielijst met mogelijkheden om de asbest te beheersen/verwijderen
 • De implementatie van deze actielijst in uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bespaart u kosten
 • U voldoet aan de wet- en regelgeving
 • U bent voorbereid op asbestcalamiteiten
 • U voorkomt bedrijfsschade door personeel dat niet kan doorwerken vanwege asbest
 • U voorkomt imagoschade
 • U voorkomt dervingskosten
 • U voorkomt claims door derden bij een asbestbesmetting
 • U voorkomt uitsluiting door verzekeraars