Een woning koop is vaak een emotionele en niet allerdaagse aangelegenheid. Laat daarom een specialist meelopen die wel iedere dag woningen inspecteerd.

DANO VastgoedBeheer staat bekend om zijn grote bouwtechnische deskundigeheid, hoge kwaliteit rapporages en uitstekende service. Hierdoor zijn we geen prijsvechter maar werken wij tegen marktconforme prijzen. Dit garandeert u van de beste service en hoogste deskundigheid voor uw investeringen.

Let op! Houdt er rekening mee dat bouwkundige onderzoeken bij ons gemiddeld 1,5 tot 2 uur duren aangezien we de tijd en moeite nemen om u goed te helpen. 

Meeloopkeuring
vanaf € 189,- incl. BTW*

Samen met de bouwkundig specialist loop u door de woning. Hij voorziet u tijdens en na de keuring van mondelinge informatie omtrent de betreffende geconstateerde gebreken. U krijgt een globale kostenindicatie voor de herstelwerkzaamheden en overige onderhoudsmaatregelen. Het staat u vrij zelf de informatie te noteren en te fotograferen.

NHG-Pluskeuring
vanaf € 439,- incl. BTW*

Cruciaal om een sterker (her-)onderhandelings positie te hebben van de koopprijs.
Aanvullend op de Meeloopkeuring schrijft de bouwkundig specialist een overzichtelijk, rapportage. In de rapportage staat alle belangrijke informatie die nodig is om een goede kostenoverweging te maken van de woning.
Deze kosten zijn gebaseerd op up-to-date algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materieel door professionele bedrijven.
Van deze keuring ontvangt u een uitgebreid rapport incl. de NHG bijlage en alle genomen foto's.

VOORBEELD RAPPORTAGE

Opleveringskeuring nieuwbouw
vanaf €269,- incl. BTW*

Samen met de  inspecteur en de opleveraar gaan we de gehele woning doorlopen. Hierbij zal alles worden geïnspecteerd van buiten naar binnen van boven tot onder, ruimte voor ruimte. Voordat u tekent als nieuwe eigenaar zullen de eventuele oplever gebreken welke door de aannemer zijn gemaakt worden genoteerd in een proces verbaal van oplevering. Zo is het voor de aannemer en u duidelijk wat er nog opgelost moet worden door de aannemer. Dit maakt je sterker bij eventele oplever geschillen.

VOORBEELD RAPPORTAGE
 

Duurzaamheidsadvies
vanaf € 369- incl. BTW*

De onafhankelijke bouwkundig duurzaamheid specialist voorziet u van een totaal duurzaamheidsadvies. Deze specialistische combinatie is onmisbaar om een goed beeld te krijgen van de totale situatie.
Bij aanvang worden uw wensen met u doorgenomen. Daarna wordt er samen met u gekeken naar de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw woning.
In de rapportage staan de mogelijkheden, terugverdientijden en de kosten van de investeringen.
De intake, het overleg en de rapportage op maat worden uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-adviseur.

VOORBEELD RAPPORTAGE

Wist je dat:

  • Wij zijn een onafhankelijke partij waardoor uw belangen bovenaan staan,
  • DANO Vastgoed beheer ruim 12 jaar ervaring heeft,
  • Onze adviseur niet weg gaat tot hij overtuigt is dat u begrijpt wat de impact is van de gebreken, 
  • De bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige welke in het bezit is van de NEN2767 certificering, 
  • Als koper heeft u wettelijk een onderzoeksplicht waarbij u vooraf onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat u zekerheid heeft over de bouwkundige staat van woning,
  • De kosten van bouwtechnische keuringen in veel gevallen aftrekbaar vozijn bij de belasting waardoor de netto kosten van een bouwkundige rapportage nog eens veel lager zijn,
  • De kosten van een duurzaamheidsadvies tot €9000,- extra hypotheek kan opleveren,

*Aandachtspunten

Toeslag
Bovenvermelde prijzen gelden voor woningen met een maximale inhoud van 800m³.
Meerprijs >800 m³: € 0,30 per m³.

Toeslag Sleutels Ophalen/Retourneren
Meerprijs sleutels ophalen/retourneren buiten een straal van 10 km van het te keuren object, met een maximum van 20 km: € 31,00.

Toeslag Reiskosten
Meerprijs reisafstand vanuit kantoor te Roggel is tot 30 km inbegrepen, daarna € 0,19/km + reistijd à €80,- per uur.